ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างองค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
ITAตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    ข้อมูลพื้นฐาน
        โครงสร้าง
        ข้อมูลผู้บริหาร
        อำนาจหน้าที่
        ข้อมูลการติดต่อ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
        ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
    การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
        Q&A
    แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
        แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
        แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
        รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
    การปฏิบัติงาน
        คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
    การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
        คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        E-Service
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
        ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        ช่องทางแจงเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
        การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
    นโยบาย No Gift Policy
        ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
        การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
        รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
        รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
        การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
        รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    แผนป้องกันการทุุจริต
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail