สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการ e-Service
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 26 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬาในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ.2567 12 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่องานกองคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 25 เม.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 28 มี.ค. 2567
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 มี.ค. 2567
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 05 มี.ค. 2567
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 19 ก.พ. 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 ม.ค. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 08 ม.ค. 2567
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ 25 ธ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง Line Official Account องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง (กองคลัง) 18 ธ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 29 พ.ย. 2566
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลฯ 29 พ.ย. 2566
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 13 พ.ย. 2566
เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13 พ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ 11 ต.ค. 2566
ประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาสำรวจภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2567 09 ต.ค. 2566
ประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 09 ต.ค. 2566
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 05 ต.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 26 ก.ย. 2566
ประกาศฯ การรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 14 ก.ย. 2566
ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 05 ก.ย. 2566
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 และเบี้ยชำระเบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม กรณีชำระเกินดำหนดระยะเวลา 24 ก.ค. 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 28 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์เรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ 27 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงอุบัติเหตุตำบลกื้ดช้าง 26 มิ.ย. 2566
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ 26 มิ.ย. 2566
นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างปลอดบุหรี่ 26 มิ.ย. 2566
ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 26 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก 23 มิ.ย. 2566
รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำในลำน้ำแม่แตง 23 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬาในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 07 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 02 พ.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง (บ้านห้วยน้ำดัง) 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 29 มี.ค. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 20 มี.ค. 2566
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 20 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษาฯ) ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง (บ้านห้วยน้ำดัง) 17 มี.ค. 2566
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด 1/2566 (1 มี.ค. - 30 เม.ษ. 2566) 15 ก.พ. 2566
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนฯ โรงเรียน อบต.กื้ดช้าง 1 (บ้านเมืองกื้ด) 1/2566 (1 - 31 มี.ค. 2566) 15 ก.พ. 2566
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนฯ โรงเรียน อบต.กื้ดช้าง 2 (บ้านแม่ตะมาน) 1/2566 (1 - 31 มี.ค. 2566) 15 ก.พ. 2566
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ 20 ธ.ค. 2565
เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 19 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อและวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด 19 ธ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 01 ธ.ค. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 03 พ.ย. 2565
ประกาศฯ รายงานการรับ-จ่ายเงิน พ.ศ. 2565 26 ต.ค. 2565
คำสั่งและประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 17 ต.ค. 2565
คำสั่งและประกาศ ภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566 17 ต.ค. 2565
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17 ต.ค. 2565
ประกาศฯ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570 ) 06 ต.ค. 2565
ประกาศฯ ประกาศใช้ข้อบัติญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26 ก.ย. 2565
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 07 ก.ย. 2565
ประกาศฯ รณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองกื้ด 02 ก.ย. 2565
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และพนักงานขับรถยนต์ 22 ส.ค. 2565
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19 ก.ค. 2565
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 08 ก.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 จำนวน 4 โครงการ 13 มิ.ย. 2565
ประกาศฯ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล 07 มิ.ย. 2565
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 31 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 06 พ.ค. 2565
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 31 มี.ค. 2565
ประกาศ อบต.กื้ดช้าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินฯ 22 มี.ค. 2565
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail