การบริหารงาน

นโยบายผู้บริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการรับชำระภาษีป้าย คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล คลิกดูไฟล์
คู่มือการสอบข้อเท็จจริง คลิกดูไฟล์
คู่มือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตภาครัฐ คลิกดูไฟล์
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน คลิกดูไฟล์
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คลิกดูไฟล์
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คลิกดูไฟล์
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP คลิกดูไฟล์
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ คลิกดูไฟล์
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คลิกดูไฟล์
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง คลิกดูไฟล์
คู่มือหนังสือส่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดูไฟล์
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกดูไฟล์
คู่มือจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย(คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ) คลิกดูไฟล์
คู่มือการปฏิบัตการงานธุรการและสารบรรณ คลิกดูไฟล์ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail