ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
iconข้อมูลการติดต่อและแผนที่
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
iconITA


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองการศึกษา


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ข่าวสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลกื้ดช้าง
25 ฐานแหล่งเรียนรู้ อพ.สธ.-ตำบลกื้ดช้าง
วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านสมุนไพรและการท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด
รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจำปี
ทะเบียนทรัพยากรในชุมชน
ทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่แปลงปกปักฯ
รายงานการศึกษาทรัพยากร
รายงานการแบ่งบันความดี


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1
ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
2
3
4
5


ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567
26 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬาในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพ.ศ.2567
12 มิ.ย. 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่องานกองคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 เม.ย. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
28 มี.ค. 2567
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 มี.ค. 2567

กิจกรรม

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตโอเวอร์เลย์ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๐๒-๐๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์ [10 มิ.ย. 2567 ]
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ.102-008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์ [21 พ.ค. 2567 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตโอเวอร์เลย์ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๐๒-๐๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์ [03 พ.ค. 2567 ]
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 คลิกดูไฟล์ [29 เม.ย. 2567 ]
ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ คลิกดูไฟล์ [28 มี.ค. 2567 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยปันวา หมู่ที่ 7 [28 มิ.ย. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ.102-008 คลิกดูไฟล์ [18 มิ.ย. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ คลิกดูไฟล์ [17 พ.ค. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ขนาดตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดูไฟล์ [07 มี.ค. 2567 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าข้าวหลาม ม.7 คลิกดูไฟล์ [04 มี.ค. 2567 ]

งานกิจการสภา
เชิญเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 คลิกดูไฟล์
เชิญเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 คลิกดูไฟล์
เชิญเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
เชิญเข้าร่วมการประชุมสภา สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 คลิกดูไฟล์
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป คลิกดูไฟล์

ประกาศข่าวทรัพยากรบุคคล
คลิกดูไฟล์
คลิกดูไฟล์
คลิกดูไฟล์
คลิกดูไฟล์
คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6700001 24 มิ.ย. 2567 ขออนุญาตสอบเรื่องตำแหน่งว่างใน อบต. ถึง โดย ไม่ปรxxx
6500047 03 เม.ย. 2565 สอบถามข้อมูลร้านค้าแก่งกื้ดเปิดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ไหมครับ ถึง โดย นักท่xxx

ข่าวประกาศจาก EGP


นายดัสกร ศรีดวงแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
โทร.061 290 5111

นายขันธ์ชัย ลิ้มพูล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง

โทร.086 922 5993


Ban Mae Tamann ท่องเที่ยวหลากหลาย งดงามวัฒนธรรมและธรรมชาติต้องที่นี่แม่ตะมาน


facebook

facebook


แบบการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำรวจความคิดเห็น
หัวข้อ : ท่านมีความพึงพอใจในองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มากน้อยเพียงใด ในปี พ.ศ. 2566
พึงพอใจ น้อยมาก
พึงพอใจ น้อย
พึงพอใจ ปานกลาง
พึงพอใจ มาก
พึงพอใจ มากที่สุดแบบประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ
username:
password:


สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
337
ผู้ชมเมื่อวาน
974
ผู้ชมเดือนนี้
12,059
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
12,290
ผู้ชมปีนี้
64,580
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
57,195

เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail