สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการ e-Service
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19 ก.ค. 2565
เรียน..... ผู้สูงอายุชาว ตำบลกื้ดช้างทุกท่าน

ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

- งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค. 2565 จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนเม.ย. - ก.ค. 65 (ตามสิทธิที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ)
- งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค. 65
- งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 19 ก.ย. 65

1. อายุ 60 - 69 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน
2. อายุ 70 - 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน
3. อายุ 80 - 89 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน

ซึ่งตอนนี้เงินได้เข้าบัญชี ผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากผู้สูงอายุในเขตตำบลกื้ดช้างรับเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีโดยตรงทำให้ได้รับเงินรวดเร็ว) ในส่วนของคนที่เสียชีวิตและมีสิทธิได้รับเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ต้องรอแนวทางแจ้งจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อน จึงจะมาสารถดำเนินการได้ ซึ่งหลักการจ่ายต้องจ่ายให้กับทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิต

งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตตำบลกื้ดช้าง
โทร. 053 104 022 หรือ 061 3963681 (กัญญาภัทร)
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail