ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    ด้านกายภาพ
    ด้านการเมือง/การปกครอง
    ประชากร
    สภาพทางสังคม
    ระบบบริการพื้นฐาน
    ระบบเศรษฐกิจ
    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
    ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อและแผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างองค์กร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ITA
สภาพทั่วไป

2. ด้านการเมือง/การปกครอง


บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

2.1 เขตการปกครอง รวมทั้งหมด 2,156 ครัวเรือน

1.  บ้านเมืองกื้ด           หมู่ที่  1          มีจำนวน          598     ครัวเรือน
2.  บ้านแม่ตะมาน         หมู่ที่  2          มีจำนวน          333     ครัวเรือน
3.  บ้านสบก๋าย            หมู่ที่  3          มีจำนวน          375     ครัวเรือน
4.  บ้านต้นขาม            หมู่ที่  4          มีจำนวน            75     ครัวเรือน
5.  บ้านห้วยน้ำดัง         หมู่ที่  5          มีจำนวน          299     ครัวเรือน
6.  บ้านทุ่งละคร           หมู่ที่  6          มีจำนวน          131     ครัวเรือน
7.  บ้านป่าข้าวหลาม      หมู่ที่  7          มีจำนวน          223     ครัวเรือน
8.  บ้านผาปู่จอม          หมู่ที่  8          มีจำนวน          122     ครัวเรือน
(ข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอแม่แตง  ณ เดือนพฤษภาคม 2563  : เฉพาะครัวเรือนปกติไม่รวมบ้านรื้อถอน)


2.2 การเลือกตั้ง

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชื่อ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

เมืองกื้ด

524

406

1,030

นายวราวุธ    คำวิชัย

แม่ตะมาน

240

253

493

นางสาวพัชราภรณ์  บุญตัน

สบก๋าย

329

296

625

นายพรชัย     จะลอ

ต้นขาม

75

70

145

นายวงศ์       อินต๊ะ

ห้วยน้ำดัง

211

200

411

นายกฤษฎา   ทรัพย์พัฒนากุล

ทุ่งละคร

111

105

216

นายวัชสรวี    สิริวัชเวชกรกุล

ป่าข้าวหลาม

331

297

628

นายอมร        ตีลู

ผาปู่จอม

182

179

361

นายสมคิด      เลาหาง  (กำนัน)

รวมทั้งหมด

2,003

1,906

3,909

 


(หมายเหตุ : ข้อมูลการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053 104 022
โทรสาร 053 104 022
E-mail Kuedchang.MaetaengCm@gmail.com
www.kuedchang.go.th
Staff check mail